نویسنده = ���������� ��������
چارچوب عمومی مدیریت بدهی شخصی در اسلام، مبتنی بر تحلیل محتوای روایات

دوره 24، شماره 116، خرداد 1397، صفحه 15-42

وحید مقدم؛ محمد عترت دوست؛ علی خلیلی